Lastest Update

Risk Management

การบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย
Continue reading “Risk Management”

contact us


ดูเบอร์ติดต่อทีมกองแผน(click)

หรือโทร. 02-2879600 ต่อ 2149

ที่อยู่ : กองนโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ตึก 36 ชั้น 4 เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120

 

 

ส่งข้อความถึงเรา

แอดมินจะตอบกลับทางEmailของท่านค่ะ

ประเมินความพึงพอใจ

ที่มีต่อการให้บริการของกองแผนฯ

แบบฟอร์มเสนอของบรายจ่ายประจำปี

แบบฟอร์มเสนอของบรายจ่ายประจำปี

 

ปีงบประมาณ 2565

แบบ ง.3 ครุภัณฑ์

แบบ ปร.4-5

แบบฟอร์ม ง.4 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

แบบฟอร์ม ง.5 วิทย์-สังคม+บริการวิชาการ-ทำนุบำรุง

แยกตัวคูณคำเสนอของบประมาณ 256…

แบบฟอร์มประมาณการค่าสอน

Continue reading “แบบฟอร์มเสนอของบรายจ่ายประจำปี”

Annual Budget

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูล

GUR

คลิกที่รูปเพื่อเข้าสู่ข้อมูล

2019

2018

2017

2016

2015