Form การรายงานผล

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

ปีงบประมาณ 2566 (แบบฟอร์มมีการเปลี่ยนแปลงจาก 2565)

รายงานการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายงานผลออนไลน์เท่านั้น)

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0
[ DOC / PDF ]

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ผลผลิตสังคมศาสตร์/วิทยาศาสตร์ฯ 2566
[ DOC / PDF ]

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ผลงานการให้บริการวิชาการ 2566
[ DOC / PDF ]

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2566
[ DOC / PDF ]

ปีงบประมาณ 2565

แบบฟอร์มรายงานการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ผลผลิตสังคมศาสตร์/วิทยาศาสตร์ฯ 2565

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ผลงานการให้บริการวิชาการ 2565

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2565

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *