การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสฯ 2566

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O11 แผนดำเนินงานประจำปี

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

แผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

รายงานผลการดำเนินโครงการประจำปี 2565

ITA Manual 2023

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

เชื่อมโยง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ITA

เลื่อนและคลิกเพื่อเข้าสู่ข้อมูล